Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

  • To σύνολο του περιεχομένου της «ιστοσελίδας», αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Δικαιούχου και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εξαίρεση αποτελούν τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
  • Απαγορεύεται ρητώς η εκμετάλλευση του συνόλου του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» για οικονομικούς ή άλλους σκοπούς μέσω της αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, αντιγραφής, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, πώλησης, μετάδοσης, διανομής, έκδοσης, εκτέλεσης, φόρτωσης (download), μετάφρασης, τροποποίησης με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, και εν γένει της με οποιοδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, διάθεσής του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.
  • Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στους επισκέπτες/χρήστες η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του. Η παρούσα εξαίρεση δεν συνιστά, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Δικαιούχου προς τον χρήστη. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε..
  • Συνεπώς, όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.intercars.com.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα www.intercars.com.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.intercars.com.gr.