ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Γενικοί όροι χρήσης και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου / της ιστοσελίδας www.intercars.com.gr που ανήκει στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».

 

Ο δικτυακός τόπος INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (www.intercars.com.gr) (εφεξής αναφερόμενος, χάριν συντομίας, και ως «η ιστοσελίδα») προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης (εφεξής αναφερόμενοι, χάριν συντομίας, ως «οι όροι»), οι οποίοι, στο σύνολο τους, είναι νομικά δεσμευτικοί τόσο για την εταιρεία INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (εφεξής αναφερόμενη, χάριν συντομίας, ως «η Εταιρεία» ή «ο Δικαιούχος») όσο και για εσάς, τον επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση των παρόντων όρων αποτελεί υποχρέωσή σας.

 

Παρακαλείσθε να κάνετε περιήγηση ή/και χρήση της ιστοσελίδας μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε ρητά με τους παρόντες όρους. Η εκ μέρους σας πρόσβαση, περιήγηση ή/και με οποιοδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή και συνακόλουθη νομική δέσμευσή σας από τους παρόντες όρους.  Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τους παρόντες όρους, εν όλω ή εν μέρει, και αν δεν επιθυμείτε την νομική δέσμευσή σας απ’ αυτούς, παρακαλείσθε να μην περιηγείστε ή/και να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της καθώς και να την διαγράψετε άμεσα από το ιστορικό του υπολογιστή ή της συσκευής μέσω της οποίας αποκτήσατε πρόσβαση. Ειδάλλως, ισχύουν τα ανωτέρω λεχθέντα, και συνεπώς τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

 

Καθότι αναζητούμε συνεχώς τρόπους και μεθόδους βελτίωσης της λειτουργίας της «ιστοσελίδας», ώστε να παρέχεται στον επισκέπτη-χρήστη μια άνετη περιήγηση, δυνάμεθα, κατά καιρούς, να τροποποιούμε ή/και να ενημερώνουμε τους παρόντες όρους. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και ενημέρωση θα ενσωματώνεται στους παρόντες όρους και θα ισχύει από την δημοσίευσή της στην παρούσα ιστοσελίδα. Μετά την δημοσίευση της τροποποίησης ή/και ενημέρωσης, η περιήγηση ή/και με οποιοδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας, συνιστά αποδοχή της εκάστοτε τροποποίησης ή/και ενημέρωσης.

 

Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται καθολικά, για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας και αν διατίθενται (online, μέσω email, μέσω εφαρμογής ή/και μέσω τηλεφώνου).

 

Ο δικτυακός τόπος www.intercars.com.gr ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από την εταιρεία με την επωνυμία INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. και παρέχεται μόνο για προσωπική, όχι εμπορική, χρήσης από εσάς, σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους.