Στρατηγική της Inter Cars

 

Aποστολή
Η Inter Cars εγγυάται την υψηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης στον τομέα των ανταλλακτικών αυτοκινήτων και των βιομηχανικών προμηθειών σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς.
 
Όραμα
Η Inter Cars ενίσχυσε τη θέση της ως κύριου προμηθευτή ανταλλακτικών στην Πολωνία, αποκτώντας θέση κλειδί και οδηγώντας σε κορυφαίες θέσεις σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
 
Ο μακροπρόθεσμος στόχος
Επέκταση του δικτύου διανομής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Πολωνία και ταυτόχρονα ισχυρή εκπροσώπηση στις ευρωπαϊκές αγορές. Απέκτησε σημαντικό μερίδιο αγοράς στην ελληνική αγορά.
 
Βραχυπρόθεσμος στόχος
Δημιουργία δικτύου διανομής, προγράμματα εταιρικής σχέσης και συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της προσφοράς.